Computational Use - Cool Rockin Loretta

sopor

Posted Jan. 11, 2016, 6:34 p.m. By kasen Tags: general

Den elektronikproduktion i Kina verkar ha stannat av lite. Efter att över en miljard människor har försökt att kopiera allt som västvärlden har producerat; och ta över deras marknader eftersom de kan producera så mycket billigare; verkar det nu vara en bakåtgående trend. Men på allvar; får vi inte kylla oss själva till största del? Är det inte vi som skapar en efterfrågan efter de billiga kinesiska produkterna? Som sedan går sönder mycket lättare och snabbare än förr i tiden - och så påverkar vi naturen med allt vårt skräp också.